Voorwaarden en privacy

 

Creadinda maakt en werkt met aandacht, zij

probeert zo goed mogelijk aan jou persoonlijke wensen te voldoen.

 

Workshops:

- Je geeft je op voor een workshop door Creadinda een berichtje met je emailadres, de datum, en het aantal personen te sturen

- Je plaats is na betaling gereserveerd.

- Mocht je verhinderd zijn, geef dit svp tijdig en niet later dan 48 uur van tevoren door. Dan kunnen we evt nog iemand anders met die plek blij maken. We kunnen dan ook samen naar een alternatief voor jou zoeken.

- Bij verhindering korter dan 48 van tevoren stort Creadinda het geld helaas niet terug. Graag je begrip hiervoor.

- Voor het door laten gaan van de workshop is een minimum aantal deelnemers nodig, Bij aanmelding van minder dan 4 deelnemers promoot Creadinda de workshop zodat meer deelnemers aan kunnen sluiten.

- Mocht een workshop niet door kunnen gaan wordt

de deelnemer zo snel mogelijk geïnformeerd.

Er wordt in overleg een alternatieve datum aangeboden, of het betaalde geld wordt terug

gestort.

 

 

Reserverings, verzend- en bestelinformatie

 

Je kunt workshop reserveren of een bestelling plaatsen door een email te sturen. Je kunt bij Creadinda op dit moment alleen nog betalen via bankoverschrijving. Na het plaatsen van de bestelling stuur ik je zo snel mogelijk een reactie met een bevestiging en details over de betaling.

Mocht je vragen hebben over de betaling, dan kun je contact opnemen via de mail.

 

Betaling

Alle prijzen zijn in euro’s (€) en inclusief BTW.

Betalingen kunnen gedaan worden via bank overschrijving, meer info ontvang je via de mail.

Indien je een factuur wilt hebben voor jouw (bedrijfs)administratie, geef dat dan aan bij de bestelling.

 

Artikelen

 

Verzenden

– Let op dat voor verzending verzendkosten berekend worden dit is per artikel verschillend.

Alle pakketten worden verzonden via Post NL.

De verzendkosten en het totaalbedrag van jouw bestelling worden in de bevestigingsmail genoemd.

Bestellingen kunnen ook opgehaald worden, echter altijd op afspraak.

 

Retourneren

 

Ontwerp op maat, persoonlijk cadeau

Let op! Een ontwerp op maat, en een persoonlijk cadeau wordt speciaal voor je gemaakt, dit wordt meerdere malen tijdens de productie besproken en kan, na goedkeuring niet teruggenomen worden.

 

Bestaand cadeau

Als je om welke reden dan ook niet tevreden bent met jouw bestelling laat dit dan binnen 7 dagen na ontvangst weten.

Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd.

Alle producten worden goed verpakt. De producten moeten binnen 7 dagen na melding van retour, ongebruikt teruggestuurd worden in de originele verpakking.

Kosten en risico die hierbij komen zijn voor de klant. Als hieraan voldaan is wordt het aankoop bedrag teruggevorderd. Wil je iets omruilen dan zijn de nieuw te maken verzendkosten voor de koper. Tenzij het een fout van ons is, dan zijn de verzendkosten voor rekening van Creadinda.

Neem a.u.b. eerst contact op voordat je iets teruggestuurd.

 

Producten

De producten zijn bedacht en gemaakt door Creadinda.

De producten zijn handwerk en in beperkte oplagen gemaakt.

Werkelijke kleuren, maten, vormen en patronen kunnen iets verschillen van die op jouw scherm. Dit komt door handwerk, en ook door verschillen in instellingen op het scherm.

 

Copyright

Tenzij anders vermeld ligt het auteursrecht ten allen tijde bij Creadinda.

Wil je foto’s en/of tekst van facebook, instagram of de website gebruiken neem dan contact op.

 

 

Privacy/ gegevens:

Creadinda is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven

in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

creadinda@hotmail.nl (niet

com)

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Creadinda verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over

websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij

zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via creadinda@hotmail.nl (niet.com), dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Creadinda verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling/ bestelling

– Je te kunnen bellen, appen of e-mailen indien dit nodig is om onze

dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Creadinda verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor haar belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

Creadinda neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over

zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe langwe persoonsgegevens bewaren:

Creadinda bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Creadinda verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Creadinda blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Creadinda gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen

ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is

opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Creadinda en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar creadinda@hotmail.nl (niet com).

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Creadinda wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Creadinda neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via creadinda@hotmail.nl